iPads in de klas bij het Sint-Janslyceum

Het Sint-Janslyceum heeft een goede reputatie en biedt goed onderwijs. We zijn overtuigd van de wijze waarop we onderwijs verzorgen maar staan ook open voor verandering. Het verstevigen van het goede en het optimaliseren van wat beter kan, dat is de kracht van een lerende organisatie als het Sint-Janslyceum. Technologische vooruitgang biedt kansen voor ons onderwijs en daar maken we graag gebruik van. Het gebruik van technologie is, wat het Sint-Janslyceum betreft, nadrukkelijk ontstaan vanuit onderwijskundige behoefte, niet een vanuit de techniek gestuurd project. Modern onderwijs daagt leerlingen uit om actief aan de slag te gaan met de leerstof. Het Sint-Janslyceum wil voor alle leerlingen en medewerkers een motiverende leeromgeving zijn. Technologie kan daarbij ondersteunen en kent daarbij zes belangrijke elementen die in 2018 een belangrijk deel uitmaken van de dagelijkse lespraktijk :

Meer gereedschap

Leerlingen en docenten hebben door het gebruik van de tablet meer gereedschappen in handen en meer kennisbronnen tot hun beschikking. Eenvoudige hulpmiddelen als een rekenmachine of een woordenboek zijn altijd beschikbaar.

Toetsen en feedback

Technologie biedt de mogelijkheid om zowel het ontwikkelen als het verzorgen van feedback te versterken en efficiënter te organiseren. Een van de doelen van het gebruik van iPads in de klas is dan ook het vergroten van de inzet van formatieve toetsen oftewel "toetsen om te leren".

Inzicht in prestaties

Zowel leerlingen, ouders als docenten hebben beter en sneller zicht op gegevens ten aanzien van beheersing van de stof, de kwaliteit van de toets of inzet van de leerling.

Klassenmanagement

Door het gebruik van technologie heeft de docent een grotere keuze aan werkvormen en is de docent minder gebonden aan de vaste plaats voor de klas.

Variatie en differentiatie

Met meer mogelijkheden ter beschikking is het eenvoudiger om meer te variëren. Nieuw digitaal lesmateriaal is steeds vaker gericht op personalisatie en differentiatie.

Instructie en interactie

Quizzen en andere interactieve software geeft de docent meer inzicht in de aanwezige (voor)kennis en de betrokkenheid van leerlingen is beter zichtbaar.

Meer informatie?

Staat je vraag niet tussen de eerder gestelde vragen? Neem dan contact met ons op.

Laatste nieuws

Lees meer over de ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van technologie in ons onderwijs

img_1810.jpeg

Opperste concentratie 

Het is de derde trainingssessie die Marco voor ons organiseert. Ervaren en wat minder ervaren ipadgebruikers zijn aan het ontdekken welke toepass